Hem Bli medlem Stadgar Partiprogram Protokoll Länkar Forum
Jongleringspartiet 
*******************

Stockholm 2006-03-01


Jongleringspartiet kan idag stolt meddela att den formella
registreringen av partibeteckning framgångsrikt lämnades in på
valmyndigheten under gårdagen. Efter en oavsiktligt stressig extra
runda för att samla ihop namnunderskrifter då en lapp oturligt
förkommit, kunde Annika Järnberg lämna in registreringshandlingarna
strax efter kl 16 igår.

"Det blev lite onödigt stressigt på slutet men nu är det skönt att det
är gjort", säger Annika Järnberg, utbildningspolitisk talesperson för
jongleringspartiet. "Vi kan nu gå vidare och diskutera frågor kring
kandidatnominering samt valkampanj", fortsätter Annika.

Efter en genomgång vid ett partistyrelsemöte under måndagen, fann
partistyrelsen att man skulle klara av att passera gränsen på 100 st
underskrifter som krävs för att skydda sitt partinamn på
landstingsnivå. Då listorna lämnades in bedömer styrelsen att man hade
106 st giltiga namnunderskrifter för Stockholms läns landsting.

"Vi är glada att vi har kommit så här långt i vår verksamhet på den
korta tid vi funnits", säger Fredrik Almgren, propagandaansvarig för
jongleringspartiet. "I sanningens namn har vi blivit lite tagna på
sängen av den uppmärksamhet vi redan fått i media. Vi hade nog
förväntat oss att vår registrering skulle passera betydligt mer
obemärkt och att vi skulle behöva genomföra politiska manifestationer
för att få uppmärksamhet"

"Vi är medvetna om att vi börjar som ett rent enfrågeparti inför valet
i höst", säger Stella Anastasopoulou, partiordförande. "Inför nästa
val när vi siktar på att kunna registrera oss även för riksdagsval är
det möjligt att vi breddar vår politiska platform men detta får
framtiden utvisa"

"Partier som tex Jongleringspartiet utgör ett helt nytt inslag i vårt
demokratiska sammhälle som på sikt kommer att leda till att den
politiska arenan förändras radikalt", framhåller Joakim Söderberg,
chefsideolog för jongleringspartiet. "Innan jongleringspartiet
bildades så fanns det inget sådant parti, men nu gör det det!

"Folk har redan frågat om vi är seriösa och vi inser att folk kommer
att fortsätta fråga detta", säger Joakim. "Visst är vi ett enfrågeparti
men vi tar vår fråga på allvar. Det politiska systemet är ju nu sådant
att även enfrågepartier har ett existensberättigande. Det är ju svårt
att gå till etablerat parti och driva frågan om jonglering utan att få
en massa fördelningspolitiska åsikter på köpet", fortsätter Joakim.

Jongleringspartiet står för åsikten att jonglering kan vara till stor
nytta på många områden inom samhället, inte minst inom yrkeslivet.

"Det är viktigt att inte tappa räkningen. Då kan allting falla ner på
en gång och sedan är det kört!", säger Staffan Ulfberg,
siteswapansvarig och kassör.

"Ett valtekniskt samarbete med Folkpartiet är i nuläget inte ett
realistiskt alternativ för oss", betonar Joakim Söderberg. "Många av
våra politiska ledare saknar simultankapacitet. Inom
jongleringspartiet lider ingen av denna åkomma"

Jongleringspartiet står för ökad jonglering där det är möjligt men har
i övrigt ingen åsikt. Partiet grundades i början av februari 2006.

-------------------------------------------------------
 Mer information finns på jongleringspartiets webbplats
 http://jongleringspartiet.se
-------------------------------------------------------